fbpx
 

HISTORIE PIVNÍHO KORBELU

„Požehnání

Žehnej o Pane, toto pivo, jež milostí Tvou vzešlo ze zrna obilného, aby se stalo blahodárným lékem pokolení lidskému a vzýváním Tvého jména nejsvětějšího račiž učiniti, aby každý, kdo se z něho napije, zdraví těla svého a ochrany duše své přijal. Skrze Krista Pána našeho. Amen!“

Josef Staněk

BLAHOSLAVENÝ SLÁDEK

Historie Pivního korbelu pořádaného pod záštitou TJ Hodonice začíná v březnu roku 2013, kdy se prvního ročníku zúčastnilo šest místních sládků – domovařičů, kteří pro místní obyvatelé uvařili na deset druhů domácích piv. Odměnou těmto vařičům byl plný sál v Tasovicích, ve kterém pivo teklo proudem a o zábavu nebylo nouze. Součástí této ochutnávky byly i zajímavé přednášky, které se zájmem a se sklenicí piva v ruce sledovaly desítky lidí. Díky nečekanému úspěchu a obrovskému zájmu lidí se další ročníky Pivního korbelu konaly v kulturním sále v Hodonicích, který svou velikostí pojme až na sedm stovek návštěvníků. Vznikla tak tradice Pivního korbelu, která se stala pro obyvatelé Tasovic, Hodonic a přilehlých obcí neodmyslitelnou součástí místního koloritu, kde na patnáct místních i přespolních sládků vaří výborná piva pro širokou veřejnost. Pivní korbel se tak stal tradiční kulturní akci, která se těší velké oblibě.

Dej Bůh štěstí!